Mikoryza do winorośli

Mikoryza przynosi liczne korzyści dla roślin, poprawiając ich zdrowotność, siłę wzrostu i plonowanie. Doskonale o tym wiedzą posiadacze roślin wrzosowatych, takich jak azalie, różaneczniki czy borówka amerykańska. W sprzedaży, wśród markowych żywych grzybni mikoryzowych MYKOFLOR pojawiła się także mikoryza do winorośli. Zobacz czy stosowanie mikoryzy do winorośli ma sens, jakie są opinie i wyniki badań, czy po zastosowaniu mikoryzy w uprawie winorośli możemy liczyć na zdrowsze i smaczniejsze owoce?

Mikoryza do winorośli
Mikoryza do winorośli - jakie przynosi korzyści?

Aby odpowiedzieć pytanie czy warto stosować mikoryzę do winorośli, musimy sięgnąć do Natury - czym dla roślin jest mikoryza i dlaczego jest im potrzebna. Większość żyjących na Ziemi roślin od ponad 400 milionów lat współżyje symbiotycznie z grzybami tworzącymi mikoryzy. Słowo to wiernie oddaje istotę tej symbiozy tłumaczoną jako "grzybo-korzeń". Współżycie ich jest bardzo trwałe "na śmierć i życie", co oznacza iż raz zawiązana symbioza mikoryzowa kończy się gdy roślina ginie.

Bardzo powszechna jest "endomikoryza", która zasiedla głównie rośliny zielne oraz wspólnie z "ektomikoryzą" wiele drzew i krzewów liściastych. Starsza genetycznie endomikoryza, jest nieco mniej wydajna w efektach symbiozy; ma mniejszy zasięg grzybni i słabiej wpływa na plonowanie. Doskonalsza ektomikoryza jest znacznie wydajniejsza i efektywniejsza w pomocy roślinie. Poprawia zaopatrzenie w wodę i składniki mineralne, również trudno przyswajalne, penetrując przestwory glebowe skuteczniej od włośników, gdyż jest od nich 10 x cieńsza i 1000 x gęstsza. Funkcji tych jest wiele i wszystkie wpływają w sumie na podwyższenie zdrowotności i plonowania.

Winorośl, jako składnik niektórych naturalnych ekosystemów leśnych (Lasu Liściastego), oczywiście korzysta z tych dobrodziejstw, jakie daje mikoryza. Ale o tym, że jest to oprócz endo-, ektomikoryza dowiedzieliśmy się jako pierwsi, gdyż grzybnie jakie zostały przez nas wyizolowane z korzeni winorośli są pierwszymi ektomikoryzami znalezionymi na tym rodzaju roślin. Dzięki temu można było pomyśleć o ich zastosowaniu praktycznym.

Reakcje roślin na podanie szczepionki mikoryzowej są różne, ale tym bardziej widoczne im silniej rosnąca jest roślina. Dlatego takie rodzaje jak wierzba, topola, winorośl reagują w sposób widoczny już w pierwszym roku po zabiegu. Ale naprawdę to dopiero w drugim roku mikoryza pokazuje co potrafi. Na wierzbie w pierwszym roku było to zaledwie 15% przyrostu masy, zaś w drugim już 150% przyrostu, co oczywiście było zaskoczeniem. Jednak gdy w trzecim roku ważenie wykazało 180%, to oznacza iż grzyby mikoryzowe potrafią znieść wiele ograniczeń wzrostu i plonowania u gatunków silnie rosnących, które okazują się również silnie mikorytycznymi.

Cięcie winorośli. Jak i kiedy przycinać winorośl?Cięcie winorośli. Jak i kiedy przycinać winorośl?
Jak przycinać winorośl aby obficie owocowała i jaki termin cięcia winorośli jest najkorzystniejszy dla zdrowego wzrostu rośliny? Ten poradnik cięcia winorośli uzupełniają pomocne rysunki, na których krok po kroku pokazane są kolejne etapy cięcia winorośli. Więcej...

Proste transpolowanie tych wyników do uprawy winorośli może się okazać zwodnicze, ale jest prawdopodobne. Jednym z ograniczeń plonowania jest niedobór wody. Zmniejszenie go i dostarczenie wody przez grzyby mikoryzowe powoduje wyższą wydajność asymilacji czyli plonowania i zawartości cukru, co już w pierwszym roku wykazały doświadczenia. Liczyć się trzeba z wyższymi wynikami w roku przyszłym i następnych.

A wracając do rozważań o mikoryzie, to należy podkreślić kilka ważnych zjawisk które wywołuje:

  • Znaczne zwiększenie powierzchni chłonnej systemu korzeniowego powoduje o wiele lepsze zaopatrzenie w wodę i związane z tym efekty ( asymilacja, wzrost, plonowanie, odporność na chwilową suszę).
  • Duża penetracja gleby przez strzępki grzybni oraz ich enzymatyczne zdolności dają w efekcie lepsze zaopatrzenie w trudno dostępne składniki mineralne i oszczędne wykorzystanie nawozów mineralnych.
  • Wytwarzana wokół korzenie strefa ochronna daje duże własności buforowe wobec nieodpowiednich warunków i zagrożeń pochodzących z gleby ( patogeny, pH, nicienie glebowe, i inne).

Suma wszystkich dodatnich efektów symbiozy mikoryzowej jest nie do zastąpienia przez ochronę chemiczną, mineralne nawożenie winorośli i inne zabiegi nie ekologiczne. Zważywszy na jednorazowy zabieg mikoryzacji w ciągu życia rośliny (winnicy) a czasem i plantatora, jest to na pewno najtańszy sposób na intensyfikację produkcji.

Warto wiedzieć! Winorośl, jako roślina silnie rosnąca, bardzo dobrze reaguje na podaną jej szczepionkę mikoryzową. W minionym sezonie wykonane zostały ścisłe doświadczenia z kilkoma izo-latami uzyskanymi z winorośli rosnących w warunkach lasu liściastego. Pierwsze obserwacje i pomiary wskazują na dobrą reakcję winorośli, gdyż już po kilku miesiącach od zabiegu zaobserwowano zwiększenie plonu o 25%, podwyższenie zawartości cukru o 12% oraz skrócenie i wyrównanie pędów. Szczepionka szczególnie polecana plantatorom, jako pierwsza na świecie.
Zobacz: Opinia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

inż. Włodzimierz Szałański

Przeczytaj również:

Uprawa winorośli na działce - odmiany i sadzenieUprawa winorośli na działce - odmiany i sadzenie
Uprawa winorośli na działkach i w ogrodach przydomowych jest prowadzona ze względu na wspaniałe owoce wykorzystywane do wyrobu win i do bezpośredniego spożycia, jak i ze względu na walory ozdobne tego pnącza. Zobacz jak wygląda amatorska uprawa winorośli, czym się kierować przy zakupie sadzonek oraz jakie odmiany winorośli najlepiej sprawdzają się w naszym klimacie. Kiedy i jak sadzić winorośl? Więcej...

Choroby winorośli i ich zwalczanieChoroby winorośli i ich zwalczanie
Choroby winorośli stanowią duże zagrożenie dla upraw, za względu na małą ilość zarejestrowanych środków ochrony do oprysku winorośli. Jedynie systematyczne zabiegi ochronne (cięcie sanitarne, opryski) pozwalają skutecznie zahamować rozwój chorób jeszcze przed pojawieniem się owoców. Oto najważniejsze choroby winorośli i ich zwalczanie w uprawach amatorskich. Więcej...

Mikoryza w ogrodzie. Jak stosować szczepionki mikoryzowe?Mikoryza w ogrodzie. Jak stosować szczepionki mikoryzowe?
Mikoryza w ogrodzie przynosi szereg korzyści, a jej zastosowanie w uprawach ogrodniczych umożliwiają coraz łatwiej dostępne szczepionki mikoryzowe dla różnych grup roślin. Zobacz co to jest mikoryza, poznaj najciekawsze przykłady na istnienie mikoryzy oraz poznaj korzyści jakie przynosi stosowanie mikoryzy w uprawach ogrodowych. Więcej...