Rosahumus
7 najczęściej zadawanych pytań

Doradzają specjaliści firmy

Rosahumus - ekologiczny nawóz zawierający kwasy humusowe - jest obecny na polskim rynku już od kilku lat. W tym czasie zdobył dużą popularność zarówno wśród rolników, jak i ogrodników, o czym świadczą m.in. pozytywne wypowiedzi na naszym forum. Wiele osób pyta o właściwości i sposób działania tego preparatu. Oto odpowiedzi na 7 najczęściej zadawanych pytań o Rosahumus.

Czym Rosahumus różni się od innych nawozów humusowych?

Na rynku dostępne są nawozy humusowe dwóch typów. Pierwsze to nawozy wytwarzane przez dżdżownice. Drugie to nawozy z leonardytu, czyli minerału wydobywanego w kopalniach węgla brunatnego - do tej grupy należy Rosahumus.

Leonardyty powstały w okresie karbonu i są formą pośrednią pomiędzy węglem, a torfem. Mają bardzo dobry wpływ na strukturę gleby - są wykorzystywane nawet do rewitalizacji terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych. Jest to możliwe dzięki bardzo dużej zawartości kwasów humusowych. Rosahumus zawiera ich znacznie więcej niż nawozy wytwarzane przez dżdżownice.

Kolejna różnica to forma nawozu. Nawozy wytwarzane przez dżdżownice mają zwykle postać płynną, a Rosahumus mikrokrystalicznego proszku, który należy samodzielnie rozpuścić w wodzie.

Podobno 1 kg Rosahumusu zawiera tyle kwasów humusowych co 30 ton obornika.
Jaki jest więc sens stosowania obornika?


Rosahumus - op. 1 kg
Zawiera tyle kwasów humusowych co 30 ton obornika!

Rosahumus zawiera 85% kwasów humusowych, 12% tlenku potasu i 0,6% żelaza. Tak duża zawartość cennych kwasów humusowych sprawia, że pod tym względem nawóz ten jest faktycznie 30.000 razy wydajniejszy niż obornik.

Należy jednak pamiętać, że w oborniku znajdują się również inne wartościowe składniki, takie jak m. in. azot, fosfor, potas, magnez, wapń, bor i żelazo. Ich proporcje mogą się różnić w zależności od rodzaju obornika. Spośród wymienionych pierwiastków Rosahumus w swoim składzie ma tylko potas i żelazo, dlatego pozostałe należy dostarczyć, stosując nawozy mineralne.

Jaka jest więc przewaga Rosahumusu nad obornikiem? Można wymienić 3 główne powody dlaczego rolnicy i działkowcy decydują się na ten właśnie nawóz:

 • Stosowanie Rosahumusu jest łatwiejsze i mniej pracochłonne niż rozrzucanie dużych ilości obornika (i nie wiąże się z nieprzyjemnym zapachem),
 • Nie wszędzie obornik jest dostępny w dużych ilościach, a na ogół go brakuje,
 • Kwasy humusowe pochodzące z Rosahumusu oddziałują na glebę znacznie szybciej i aktywniej niż te z obornika.

Rosahumus zawiera kwasy humusowe.
Czy Rosahumus zakwasza glebę?

Kwasy humusowe rzeczywiście należą do kwasów, ale nie oznacza to, że ich stosowanie powoduje zakwaszanie gleby - wręcz przeciwnie - neutralizuje pH. Kwasy humusowe to bardzo duże cząsteczki, które mają następujące działanie chemiczne w glebie:

 • zwiększają dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin
 • działają jako naturalny czynnik chelatujący jony metali w środowisku zasadowym i ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy,
 • zatrzymują rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejszają ich wypłukiwanie,
 • posiadają ekstremalnie wysoką pojemność wymiany kationowej,
 • zwiększają konwersję składników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dostępnych dla roślin,
 • zmniejszają dostępność substancji toksycznych z gleby,
 • neutralizują pH gleby.

Jaki jest mechanizm działania Rosahumusu?
Czy jest to użyźniacz czy nawóz?


Rosahumus użyźnia glebę polepszając jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Stosując Rosahumus można obniżyć nawożenie mineralne o połowę.

Rosahumus zawiera kwasy humusowe, potas i żelazo. Jest to nietypowy nawóz, ponieważ jego główne działanie nie polega na dostarczeniu roślinom składników pokarmowych, ale na użyźnianiu gleby. Rosahumus użyźnia glebę, polepszając fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby.

W związku z powyższym, stosując Rosahumus nie należy zaprzestawać stosowania nawozów mineralnych. Poprawa żyzności pozwoli na ich lepsze wykorzystanie przez rośliny. W prowadzonych badaniach naukowych potwierdzono, że stosując Rosahumus można obniżyć nawożenie mineralne o połowę i zachować taki sam plon.

Chcę rozluźnić gliniastą glebę w moim ogrodzie.
Czy same kwasy humusowe wystarczą?
Jak wspomóc działanie Rosahumusu?

Poprawa struktury gruzełkowatej gleby gliniastej, bardzo zwięzłej i zlewnej wymaga równoległego stosowania kwasów humusowych oraz wapnowania. Na glebach kwaśnych następuje degradacja chemiczna i rozpad struktur wtórnych minerałów ilastych, w wyniku czego gleba traci strukturę gruzełkowatą, decydującą o właściwych stosunkach wodno powietrznych. Ponadto na glebach zlewnych, kwaśnych zanikają pożyteczne bakterie nitryfikacyjne, uruchamiające P-amonifikatory oraz bakterie symbiotyczne wiążące wolny azot.

Współdziałanie kwasów humusowych i wapnia jest najlepszym sposobem na poprawę kultury zlewnych gleb gliniastych.

Na glebach gliniastych najlepiej stosować jesienią lub bardzo wczesną wiosną nawóz OXYFERTIL 75/25 zawierający 50% CaO + 25% MgO. W celu przyspieszenia tworzenia struktury gruzełkowatej oraz humifikacji substancji organicznej należy stosować ROSAHUMUS.

Aby ustalić dawki nawozów wapniowych i kwasów humusowych należy wykonać analizę chemiczną gleb: odczynu, zawartości przyswajalnych form składników pokarmowych oraz próchnicy.

Czy Rosahumus zawiera mikroorganizmy glebowe (tzw. EM-y)?

Rosahumus jest wytwarzany z leonardytu - minerału, który posiada właściwości użyźniające glebę. Zawiera kwasy humusowe - nie zawiera mikroorganizmów glebowych.

Kwasy humusowe w glebie działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych oraz stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych (m.in. azotobakter i nitrosomonas). Tak więc stosując Rosahumus nie dostarczamy mikroorganizmów, ale stwarzamy bardzo dobre warunki do ich naturalnego rozwoju.

Rosahumus zaleca się stosować doglebowo.
Czy polanie części rośliny (np. łodygi lub liści) może jej zaszkodzić?

Nawóz poprawiający żyzność gleb Rosahumus może być stosowany w na klika sposobów:

 • Oprysk doglebowy - podstawowy sposób, polecany w szczególności na dużych powierzchniach (trawniki, pola uprawne),
 • Podlewanie konewką - kiedy chcemy nawozić konkretne rośliny,
 • Zanurzanie korzeni lub zaprawianie dołka pod roślinę - sposób polecany podczas sadzenia roślin.

W niektórych krajach nawóz ten jest stosowany dolistnie w uprawach profesjonalnych. Nawożenie w ten sposób pozostawia jednak na roślinie osad (nawóz ma ciemną barwę), który nie jest szkodliwy dla roślin. Należy natomiast zachować ostrożność w ciepłe i słoneczne dni - ciemna barwa powoduje szybsze nagrzewanie się liści, co może skutkować poparzeniami.

Więcej informacji o Rosahumusie:

Polecamy rownież: