Nawozy mineralne - rodzaje, zastosowanie, przechowywanie

Nawozy mineralne są powszechnie stosowane w ogrodnictwie, zarówno w uprawach towarowych jak i amatorskich. W sprzedaży jest bardzo duży wybór tego typu nawozów. Dlatego warto dowiedzieć się, które rodzaje nawozów mineralnych nadają się do zastosowania w ogrodzie, jak je dawkować oraz jak przechowywać nawozy mineralne. Oto wszystko co warto wiedzieć o zastosowaniu nawozów mineralnych!

nawozy mineralne
Nawóz mineralny

Nawozy mineralne - rodzaje

W sprzedaży dostęne są różne rodzaje nawozów mineralnych. Aby wybrać ten właściwy dla naszych roślin, warto dowiedzieć się czym one się różnią. Podstawowy podział nawozów mineralnych oparty jest na ich składzie. Tak więc można wyróżnić nawozy mineralne jednoskładnikowe przeznaczone do precyzyjnego dostarczania określonego składnika pokarmowego oraz nawozy mineralne wieloskładnikowe lub inaczej nawozy kompleksowe, zazwyczaj stosowane do zasilania wybranych grup roślin. Są to np. nawozy do iglaków, nawozy do roślin kwitnących czy nawozy do roślin sadowniczych i warzyw.

Drugi podział opiera się na własnościach fizycznych oferowanych preparatów i dzieli nawozy mineralne na płynną zawiesinę składników pokarmowych w wodzie, czyli nawozy mineralne płynne, oraz formę stałą, zwykle poddaną granulacji by ułatwić jej stosowanie, czyli nawozy mineralne granulowane do stosowania posypowego.

Produkty gotowe można także podzielić według zawartości najważniejszych mikro lub makroelementów. Wtedy pojawiają się grupy nawozów azotowych, potasowych, fosforowych, wapniowych, magnezowych itd. Zawierają one z reguły tylko jeden składnik lub ewentualnie posiadają niewielki dodatek dodatkowych mikro- bądź makroelementów.

Nawozy mineralne - zastosowanie

By mieć gwarancję prawidłowego zaspokojenia potrzeb pokarmowych roślin, zanim zastosujemy nawozy mineralne, trzeba zapoznać się z tabelarycznymi wymaganiami nawozowymi roślin, które mają zostać zasilone. Warto także przeprowadzić analizę zasobności gleby, oddając próbki podłoża z działki do najbliższej placówki zajmującej się chemią rolną. Tylko analiza gleby odpowie na pytanie jakich składników nawozowych może w glebie brakować.

Jak stosować nawozy fosforowe, wapniowe i magnezowe
Nawozy mineralne fosforowe, wapniowe oraz magnezowe należy dostarczyć przedsiewnie lub przed posadzeniem roślin na zagonach. Te składniki pokarmowe są pobierane przez system korzeniowy z warstwy gleby w jego pobliżu. Nie przemieszczają się szybko w glebie więc dostarczenie ich na powierzchnie podłoża w czasie największego zapotrzebowania na nie mijało by się z celem, ponieważ zanim dotarły by w obręb bryły korzeniowej, upłynie zbyt długi okres czasu.

Jak stosować nawozy potasowe i azotowe
Nawozy potasowe oraz azotowe można stosować zarówno przedsiewnie jak też do dokarmiania pogłównego w ciągu sezonu wegetacyjnego. Na glebach lżejszych zasilanie potasem oraz azotem wykonuje się tylko pogłównie ponieważ te pierwiastki mogą być wypłukiwane w głębsze warstwy gleby, stając się niedostępne dla korzeni uprawianych roślin.

Korzystając z nawozów mineralnych sypkich, trzeba koniecznie po ich rozsypaniu wymieszać je z wierzchnia warstwą gleby. W przypadku zasilania nawozami w formie płynu warto po nawożeniu dobrze podlać rośliny by przyspieszyć przenikanie składników pokarmowych w obręb strefy korzeniowej. Często też zaleca się ich rozcieńczanie z wodą do podlewania. Zawsze należy stosować się do wskazówek producenta zamieszczonych na opakowaniu i nie przekraczać zalecanych dawek, ponieważ nawozy mineralne jako silnie skoncentrowane mogą w nadmiernej ilości powodować uszkodzenie korzeni oraz zjawisko zasolenia gleby.

nawozy naturalne i sztuczneNawozy naturalne i sztuczne - przykłady, zastosowanie
Czym różnią się nawozy naturalne i sztuczne? Jakie mają zastosowanie w ogrodzie? Kiedy lepsze są nawozy naturalne, a kiedy lepiej użyć nawozy sztuczne? Oto najlepsze przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, porównanie ich zalet i wad oraz wskazówki jakie nawozy stosować w określonych sytuacjach, w zależności od kondycji naszych roślin i jakości gleby w ogrodzie. Więcej...

Nawozy mineralne - zagrożenia

Zastosowanie nawozów mineralnych, szczególnie w zbyt dużych dawkach, może wiązać się z niebezpieczeństwem skażenia środowiska, w tym gleby i wód gruntowych. Dlatego nawozy mineralne należy stosować z rozwagą i nigdy nie przekraczać zalecanych dawek.

Z zastosowaniem nawozów mineralnych wiążą się też zagrożenia dotyczące bezpośrednio ludzi. Ponieważ wiele nawozów mineralnych traktowanych jest jako produkty niebezpieczne dla zdrowia, należy podczas ich stosowania przestrzegać podstawowych zaleceń producenta. W żadnym wypadku nie należy pozwolić by preparat dostał się do dróg oddechowych, układu pokarmowego lub w pobliże oczu. Należy także unikać jego kontaktu z nagą skórą, stosując ubrania robocze oraz rękawice. W przypadku kontaktu skóry z preparatem należy jak najszybciej usunąć jego resztki, a miejsce przepłukać obficie wodą. Jeśli wystąpią oznaki podrażnienia lub zmiany skórne należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Nie wolno bagatelizować środków ochrony osobistej podczas stosowania nawozów mineralnych, ponieważ nawozy mineralne mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia po przedostaniu się do organizmu człowieka.

Nawozy mineralne - przechowywanie

Przechowywanie nawozów mineralnych powinno odbywać się w taki sposób aby składowane nawozy nie stanowiły zagrożenia dla środowiska oraz innych osób, jakie mogą znaleźć się w miejscu przechowywania nawozów. Z tego względu należy je zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych (np. przed zawilgoceniem) oraz przed dostępem dzieci.

Prawidłowo przechowywane nawozy mineralne powinny znajdować się w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, ułożonych w suchym, chłodnym, oraz zacienionym miejscu o dobrej wentylacji. W magazynach, gdzie składuje się nawozy nie wolno używać otwartego ognia ponieważ niektóre związki chemiczne uwalniające się z nieszczelnych opakowań mogą być łatwopalne. Także wilgoć dostająca się przez nieszczelne opakowania działa niekorzystnie na jakość większości nawozów będących produktami silnie higroskopijnymi, czyli pochłaniającymi parę wodną z powietrza.

Przeczytaj również:

Saletra amonowa - skład, zastosowanie, dawkowanie, cenaSaletra amonowa - skład, zastosowanie, dawkowanie, cena
Saletra amonowa to najczęściej stosowany mineralny nawóz azotowy. Ma zastosowanie w nawożeniu zarówno roślin ozdobnych, jak i roślin uprawnych. Dowiedz się jaki jest skład saletry amonowej, jakie powinno być dawkowanie saletry dla poszczególnych grup roślin i sprawdź jaka jest cena tego nawozu. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o działaniu i zastosowaniu saletry amonowej. Więcej...

Nawożenie fosforem - nawóz fosforowy Microstar PZNawożenie fosforem - nawóz fosforowy Microstar PZ
Fosfor jest jednym z głównych elementów, niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin. Ma on zasadnicze znaczenie dla budowy i wzrostu systemu korzeniowego. Dlatego szczególnie ważne jest zasilenie młodych (właśnie posadzonych lub wysiewanych) roślin tym składnikiem pokarmowym już na starcie. Dobrym wyborem będzie nawóz fosforowy Microstar PZ, posiadający wiele zalet i pozwalający na bardzo precyzyjne nawożenie fosforem roślin ogrodowych. Więcej...

Nawozy jednoskładnikowe - azotowe, fosforowe i potasoweNawozy jednoskładnikowe - azotowe, fosforowe i potasowe
Coraz częściej można spotkać na półkach sklepowych tzw. nawozy jednoskładnikowe, które zawierają w swoim składzie jeden lub dwa składniki pokarmowe. Ich główną zaletą jest precyzyjne zapewnienie roślinie brakujących pierwiastków, co wpływa na wyższą efektywność nawożenia. Takimi nawozami są typowe nawozy azotowe: saletrzak i siarczan amonu oraz nawozy potasowe - siarczan potasu i superfosfat. Więcej...