Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!

Chęć usunięcia drzewa z terenu nieruchomości niesie za sobą konieczność złożenia do urzędu odpowiedniego podania o wycięcie drzewa. Samodzielne usuwanie drzew, bez zgody urzędnika, jest złamaniem prawa i niesie ze sobą poważne materialne konsekwencje. Zobacz jak napisać podanie o wycięcie drzewa oraz gdzie je złożyć. Pobierz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa!

Jak napisać podanie o wycięcie drzewa
Jak napisać podanie o wycięcie drzewa?

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymaga wydania pozwolenia przez odpowiedni organ, taki jak urząd miasta lub gminy, urząd powiatowy, marszałek województwa lub wojewódzki konserwator zabytków. Jeśli chcemy uzyskać to pozwolenie, musimy najpierw złożyć odpowiednie podanie o wycięcie drzewa. Jak to zrobić? Od czego zacząć?

Krok 1 - określ które drzewa są do wycięcia

Po pierwsze musimy dokładnie zmierzyć obwody drzew i określić ich gatunki. Obwody mierzymy na wysokości 130 cm od ziemi. Jeżeli drzewo ma kilka pni lub jest niższe, należy zmierzyć obwody każdego z pni. Jeśli natomiast nie ma pnia na wysokości 130 cm, bo jest to np. niskie rozłożyste drzewo, mierzymy obwód bezpośrednio poniżej korony drzewa. W przypadku krzewów należy zmierzyć powierzchnię jaką zajmują w m² i określić, podobnie jak w przypadku drzew, ich gatunek.

Krok 2 - przygotuj plan działki z zaznaczonymi drzewami do wycinki

Mamy określone gatunki, zmierzone pnie, teraz przygotowujemy mapkę albo własnoręczny rysunek lub plan zagospodarowania działki, na którym zaznaczamy drzewa i krzewy oraz granicę działki, budynki i inne obiekty, które obecnie znajdują się na działce lub które planujemy zbudować.

Krok 3 - przygotuj treść wniosku o wycięcie drzewa

Możemy oczywiście pobrać taki wniosek bezpośrednio z urzędu lub ze strony internetowej urzędu. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, wniosek można napisać samodzielnie lub pobrać nasz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa, uwzględniający takie informacje jak:

 • imię, nazwisko i adres nieruchomości,
 • listę drzew i krzewów, które chcemy wyciąć, ich gatunek i obwód pnia,
 • adres lub numer działki ewidencyjnej,
 • wielkość powierzchni, z której chcemy wyciąć krzewy,
 • informacja dlaczego chcemy usunąć drzewa i krzewy, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • termin, w którym planujemy wyciąć drzewa i krzewy.

Pobierz gotowy wzór wniosku o wycinkę do wydrukowania i uzupełnienia:

Krok 4 - dołącz wymagane załączniki

Po napisaniu wniosku musimy przygotować dodatkowe potrzebne dokumenty.

Do wniosku o wycięcie drzewa załączamy:

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (na przykład właściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca) lub o prawie własności urządzeń przesyłowych,
 • oświadczenie właściciela działki, że zgadza się na wycięcie drzew i krzewów - tylko jeśli nie jesteśmy właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym,
 • oświadczenie o udostępnieniu informacji o planowanej wycince mieszkańcom (dotyczy to wyłącznie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Uwagi mogą być zgłaszane przez mieszkańców przynajmniej przez 30 dni,
 • projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzanych - jeżeli takie planujemy. W projekcie uwzględniamy liczbę, gatunki lub odmiany drzew lub krzewów, miejsce i termin nasadzeń zastępczych,
 • decyzje i postanowienia, które zostały wydane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - jeśli posiadamy takie dokumenty,
 • zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w stosunku do gatunków chronionych, na przykład na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym - jeśli takie dokumenty posiadamy.

Krok 5 - złóż dokumenty i czekaj na decyzję

Po przygotowaniu wszystkich dokumentów wraz z wnioskiem o wycięcie drzewa składamy je w odpowiednim urzędzie.

Następnie czekamy na wizytę urzędnika. Urzędnik w ciągu 21 dni przyjedzie na naszą działkę i zweryfikuje informacje z wniosku, a następnie sporządzi protokół. Sprawdzi obwody i kondycję drzew, a także czy na drzewie lub krzewach nie ma gatunków chronionych czy ptaków w gniazdach.

W ciągu kolejnych 14 dni samorząd sprawdzi czy nie ma przeciwwskazań do wycięcia rośliny, np. nieruchomość będzie wpisana do rejestru zabytków lub teren będzie przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania na zieleń. Jeżeli po 14 dniach nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, możemy przyjąć, że otrzymaliśmy pozwolenie na wycięcie drzewa.

mgr inż. Joanna Białowąs

Przeczytaj również:

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia - nowe przepisyJakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia. Aktualne przepisy 2019
Z dniem 1 stycznia 2017r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów. Zobacz co zmieniło się w sprawie wycinania drzew i krzewów. Oto jakie drzewa według nowych przepisów można wyciąć bez zezwolenia i co robić gdy nie wiemy, czy zezwolenie na wycięcie drzewa jest wymagane. Artykuł zaktualizowany na rok 2017! Więcej...

Pozwolenie na wycięcie drzewa - jak uzyskać, kto wydaje, kiedy nie jest wymagane
Wycinka i usuwanie drzew są regulowane określonymi przepisami. W wielu przypadkach nie możemy samowolnie usunąć rośliny, konieczne jest pozwolenie na wycięcie drzewa. Zobacz jak uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa, kto je wydaje i gdzie trzeba złożyć wniosek o wydanie takiego pozwolenia. Więcej...

Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2016Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2019
Ile kosztuje wycięcie drzewa? Jak wyglądają aktualne opłaty za wycinkę drzew w 2016 roku? Kto i jak może uniknąć opłat za wycięcie drzewa? Oto jakie koszty trzeba wziąć pod uwagę, gdy chcemy wyciąć drzewo. Więcej...

Fot. pixabay.com