W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa

Drzewa sadzone tuż przy granicy działki mogą czasem sprawiać problemy i być źródłem nieporozumień z sąsiadami. Przeszkadzać mogą gałęzie przechodzące na sąsiednią działkę lub spadające owoce. Czy w takiej sytuacji sąsiad ma prawo żądać od nas reakcji? Czy polskie prawo ustala w jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa? Aby uniknąć sąsiedzkich niesnasek, zobacz co mówią aktualne przepisy o dopuszczalnej odległości sadzenia drzew od granicy działki.

W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa
W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa?

Projektując nasadzenia roślinne na terenie nieruchomości lub terenie zurbanizowanym zawsze musimy uwzględniać obecność sąsiedniej zabudowy i infrastruktury technicznej - naziemnej i podziemnej. Opracowano w związku z tym przepisy dotyczące odległości sadzenia drzew od budynku na terenie nieruchomości lub elementów infrastruktury. Nie ma natomiast konkretnych przepisów, które regulują zalecane odległości sadzenia drzew od granicy działki.

W innej sytuacji są użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, bowiem dla nich w "Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego" w rozdziale VIII o zagospodarowaniu działki § 70 i § 71 opracowano zapisy związane z zaleceniami sadzenia drzew oraz krzewów na terenie ROD. Warto się z nimi zapoznać, gdyż dość szczegółowo określają zalecane odległości sadzenia drzew i krzewów od granicy działki w zależności od rodzaju i rozmiarów osiąganych przez dany krzew czy drzewo.

W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa owocowe?

Zalecana odległość sadzenia drzew owocowych od granicy działki ROD wynosi 2 metry, a sadzone drzewka owocowe powinny być słabo rosnące lub karłowe. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów, zaś czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem odmian szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.

Regulamin ROD zaleca sadzić krzewy owocowe w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny w odległości 3 metrów.

W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa
W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa?

W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa ozdobne?

Odległość sadzenia drzew ozdobnych od granicy działki ROD, w tym liściastych oraz iglastych, powinna wynosić co najmniej 2 m, pod warunkiem że będą to odmiany i formy słabo rosnące. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, jeżeli wysokość rośliny nie przekroczy 2 metrów. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

Jednocześnie jesteśmy zobowiązani do cięcia i prześwietlenia drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych, tak by gałęzie nie przekraczały granic działki. Jeżeli tego nie uczynimy sąsiad może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył nam odpowiedni termin do ich usunięcia, a my się do tego nie ustosunkowaliśmy.

Uwaga! Warto zachować odpowiednie odległości sadzenia drzew owocowych od granicy działki, ponieważ owoce, które spadły z drzewa lub krzewu na grunt naszego sąsiada stanowią jego własność. Mówi o tym art. 148 Kodeksu cywilnego (Dz.U z 1964 r, nr 16, poz.93 z późn. zmianami).

W jakiej odległości od budynku lub elementów infrastruktury można sadzić drzewa?

Niefrasobliwe sadzenie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie różnych urządzeń jest przyczyną późniejszych kłopotów - uszkodzeń drzew, pogarszania warunków ich rozwoju lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji. Gdy rozrastające się korony drzew wchodzą w napowietrzną sieć energetyczną lub telekomunikacyjną, może dochodzić do jej uszkadzania, np. podczas silnych wiatrów. Obecność sieci podziemnej wpływa na pogarszanie się warunków siedliskowych.

Dodatkowo wszystkie remonty i konserwacja infrastruktury podziemnej powodują konieczność prowadzenia prac ziemnych, co zawsze wiąże się z uszkadzaniem korzeni drzew i krzewów. Zbyt bliska odległość sadzenia drzewa od budynku może powodować nadmierne zacienie pomieszczeń, uszkodzenia budynków lub samych drzew.

W związku z powyższym należy zachować pewne minimalne odległości pomiędzy sadzonymi roślinami a określonymi obiektami.

Dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew od elementów infrastruktury technicznej wynoszą:

  • 2 m od wodociągów kanalizacji, przewodów gazowych, sieci cieplnych, podziemnych kabli energetycznych i komunikacyjnych
  • 3 m od sączka melioracyjnego
  • 7,5 m plus promień korony dojrzałego drzewa - od napowietrznej linii energetycznej 220-750 kV
  • 4 m plus promień korony drzewa - od linii energetycznej 30-220 kV

Minimalne odległości sadzenia drzew od budynku wynoszą:

  • 5 m od budynku wysokości powyżej 7 m
  • 4 m od budynku wysokości niższej niż 7 m

Odległość sadzenia drzew od ogrodzeń o wysokości 2 m powinna wynosić 4 m, zaś od ścian oporowych, tarasów i stromych skarp - 1 m.

mgr inż. Joanna Białowąs

Przeczytaj również:

Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2016Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2016
Od 17 czerwca 2017 r. zmieniły się stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zobacz ile kosztuje wycięcie drzewa oraz jak wyglądają aktualne opłaty za wycinkę drzew w 2017 roku. Podpowiemy też kto i jak może uniknąć opłat za wycięcie drzewa. Więcej...

Pozwolenie na wycięcie drzewa - jak uzyskać, kto wydaje, kiedy nie jest wymagane
Wycinka i usuwanie drzew są regulowane określonymi przepisami. W większości przypadków nie możemy samowolnie usunąć rośliny, konieczne jest pozwolenie na wycięcie drzewa. Zobacz jak uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa, kto je wydaje i gdzie trzeba złożyć wniosek o wydanie takiego pozwolenia. Więcej...

Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 2016Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 2016
Od 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z wycinką drzew i krzewów. Zmieniły się zarówno zasady udzielania pozwoleń, stawki opłat, a co za tym idzie także kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia. Warto zapoznać się z tymi zmianami. Zobacz jakie grożą kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia od czerwca 2017 roku. Więcej...

Opracowano na podstawie: Fortuna-Antoszkiewicz B., Gadomska E., Gadomski K., Urządzanie i pielęgnacji terenów zieleni cz. III, s. 38-40; Kodeks cywilny (Dz.U z 1964 r, nr 16, poz.93 z późn. zmianami); Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego - Załącznik nr 1 do uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014r. Fot. freeimages.com