Iglaki - choroby

Jak rozpoznać przyczyny zamierania pędów iglaków? Kiedy mamy do czynienia z czynnikami chorobotwórczymi, a kiedy z naturalnymi? Na czym polega działanie biostymulatorów? Jakie zabiegi profilaktyczne mogą uchronić iglaki przed chorobami grzybowymi? Ekspert Target opowie o rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób na roślinach iglastych.