Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia - nowe przepisy 2017

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów, opierające się na ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Zmiany wydają się przemawiać na korzyść właścicieli nieruchomości oraz działek. Przyjrzyjmy się dokładnie co zmieniło się w sprawie wycinania drzew i krzewów. Oto jakie drzewa według nowych przepisów można wyciąć bez zezwolenia. Artykuł zaktualizowany na rok 2017!

jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia
Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia - poznaj nowe przepisy!

Nowe przepisy o wycinaniu drzew zwiększają uprawnienia właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, oraz upraszczają regulacje dotyczącą samej wycinki. Pojawiające się zmiany wynikają głównie z faktu, iż w większości decyzje jakie zapadały w przypadku wydawań pozwoleń na wycinkę drzew były pozytywne, zatem obecne zmiany nie będą już obciążać właścicieli nieruchomości oraz urzędników.

Zmiany zakładają zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów, bowiem podwyższone zostały obwody drzew, na usunięcie których nie musimy mieć zezwolenia, a także zmieniły się kary finansowe. Z jakimi konkretnie zmianami mamy do czynienia?

Co zmieniły nowe przepisy o wycinaniu drzew?

Wcześniejsza procedura dotycząca usuwania drzew i krzewów zakładała, że bez zezwolenia można wyciąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza:

  • 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Są to średnie obwody drzew 10-letnich

Bez zezwolenia można było usuwać także krzewy w ogrodach przydomowych, drzewa i krzewy powalone lub złamane przez wiatr (będą one mogły być usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy), oraz drzewa i krzewy usuwane w ramach akcji ratowniczych.

Obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych był zniesiony, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe miały obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w sprawie.

Bez zezwolenia można było także usunąć bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima) oraz drzewa i krzewy na plantacjach.

Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!
Samodzielne usuwanie drzew starszych niż 10 lat, bez zgody urzędnika, jest złamaniem prawa i niesie ze sobą poważne materialne konsekwencje. Zobacz jak napisać podanie o wycięcie drzewa oraz gdzie je złożyć. Pobierz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa! Więcej...

Nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów zakładają iż:

  • nie potrzebujemy zezwolenia na wycięcie drzewa jeżeli drzewo lub krzew rośnie na naszej posesji, a cel usunięcia drzewa nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej na danym terenie,
  • nie potrzebujemy zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, ale obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm lub 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klona jesionolistnego, klona srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego, a krzew lub krzewy rosną w skupisku nie przekraczającym 25m².

Co ważne, rada gminy w drodze uchwały może określić, iż przepisów dotyczących usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości nie stosuje się do innych drzew i krzewów w oparciu o kryteria zapisane w ustawie z 16 grudnia 2016 o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach art. 83 f ust.1a. Reasumując - rady gmin będą mogły określać wyjątki od konieczności występowania o pozwolenie na wycinkę drzew, a społeczeństwo będzie mogło uczestniczyć w postępowaniu.

Czy drzewa owocowe można wyciąć bez zezwolenia?

A jak wygląda sprawa zezwolenia na usunięcie drzew owocowych? Sytuacja z drzewami oraz krzewami owocowymi, przedstawia się podobnie jak wcześniej, a mianowicie rośliny te można usunąć bez zezwolenia, chyba że rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania.

mgr inż. Joanna Sadowska

Przeczytaj również:

Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2017Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2017
Ile kosztuje wycięcie drzewa? Jak wyglądają aktualne opłaty za wycinkę drzew w 2017 roku? Kto i jak może uniknąć opłat za wycięcie drzewa? Oto jakie koszty trzeba wziąć pod uwagę, gdy chcemy wyciąć drzewo. Więcej...

Jak pozbyć się pnia po ściętym drzewieJak pozbyć się pnia po ściętym drzewie?
W każdym ogrodzie może zajść potrzeba wycięcia starego drzewa, które bardzo choruje, obumiera lub przestało owocować. O ile samo wycięcie drzewa jest dość proste, problemem jest usunięcie pnia po ściętym drzewie, zazwyczaj mocno zakorzenionego w ziemi. Na szczęście istnieje prosta, w 100% skuteczna metoda usuwania pni, dzięki której pniak po prostu... zniknie! Więcej...

Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 2017Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 2017
Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z wycinką drzew i krzewów. Zmieniły się zarówno zasady udzielania pozwoleń, stawki opłat, a co za tym idzie także kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia. Zobacz jakie grożą kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia od 2017 roku, co mówią przepisy oraz w jakich przypadkach możliwe jest umorzenie kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia. Więcej...