Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin

Jesienią, po zakończonym sezonie wegetacyjnym, pozostaje w ogrodzie dużo odpadów. Odpady zielone najlepiej rozdrobnić i zrobić z nich kompost, a nadmiary oddać do lokalnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK-u. Nieco więcej problemu może sprawić utylizacja opakowań po zużytych środkach ochrony roślin. Zobacz co robić z opakowaniami po środkach ochrony roślin, gdzie oddawać puste opakowania, gdzie są punkty odbioru opakowań po opryskach.

opakowania po środkach ochrony roślin
Co robić z opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Co robić z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Opakowań po środkach ochrony roślin, nie należy palić we własnym zakresie, wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, do lasu czy na pole. Nie należy również wykorzystywać ich do innych celów, np. jako pojemnik na narzędzia czy płyny, gdyż taki pomysł na ponowne wykorzystanie zużytego opakowania może okazać się dla nas bardzo niebezpieczny i szkodliwy dla naszego zdrowia, a także dla środowiska naturalnego.

Opakowania po środkach ochrony roślin mają status niebezpiecznych i powinny być odpowiednio zutylizowane. Naszym zadaniem jest oddanie ich do wyznaczonego punktu odbioru, który przekaże je do dalszej utylizacji. Zanim jednak je oddamy, musimy przygotować opakowania po środku ochrony roślin do utylizacji.

Trzykrotne przepłukanie opakowania po środku ochrony roślin to warunek przyjęcia go przez punkt sprzedaży. Płukanie opakowań i wykorzystanie popłuczyn do oprysku pozwala wykorzystać całą zawartość opakowania. Popłuczyn nie wolno wylewać do zlewu, gdyż jest to niebezpieczne dla środowiska. Ponadto, transport pustych opakowań ze sklepu jest dzięki temu bezpieczny, a sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produktem.

Do punktów sprzedaży oddajemy opakowania plastikowe i szklane oraz torebki foliowe i papierowe. Pamiętajmy jednak, że płucze się tylko opakowania plastikowe i szklane. Torebek papierowych i foliowych nie płuczemy.

Tabela mieszania środków ochrony roślin dla działkowcówTabela mieszania środków ochrony roślin dla działkowców
Mieszanie środków ochrony roślin wiąże się z ekonomicznymi zaletami, poszerzając zakres działania jednego zabiegu. Dzięki mieszaniu oszczędzamy czas i wykonujemy mniejszą liczbę oprysków. Nie można jednak robić tego w sposób dowolny! Poznaj podstawowe zasady mieszania środków ochrony roślin oraz pobierz tabelę mieszania środków ochrony roślin, która podpowie Ci, jakie opryski można ze sobą bezpiecznie mieszać. Więcej...

Gdzie można oddawać puste opakowania po środkach ochrony roślin?

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, właścicieli działek i ogrodów stworzyło System Zbiórki Opakowań, tzw. System PSOR. Umożliwia on bezpłatne pozbycie się pustego opakowania po środku ochrony roślin, nawozie czy produktach biobójczych.

Etykieta każdego środka ochrony roślin informuje o niebezpieczeństwie lub zagrożeniach, jakie mogą one stwarzać, wskazując jednocześnie na sposób postępowania z opakowaniem.

W ramach Systemu PSOR odbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz opakowania po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie, np. nawozach, adiuwantach, produktach biobójczych, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

oznaczenia na opakowanian po środkach ochrony roślin
Oznaczenia na opakowaniach po środkach ochrony roślin

Puste opakowania po środkach ochrony roślin można bez opłat oddać do punktu sprzedaży, który przekaże je profesjonalnej firmie zajmującej się utylizacją odpadów. Nie musi to być ten sam punkt, w którym dokonaliśmy zakupu. Opakowanie można oddać do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie PSOR. Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury. Punkty odbioru można wyszukać poprzez stronę: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/.

Warto wiedzieć! Sklepy, które prowadzą sprzedaż środków ochrony roślin, mają obowiązek przyjąć zużyte opakowania po środkach ochrony roślin. Dotyczy to również sklepów wielkopowierzchniowych.

Zwracajmy szczególną uwagę na to, komu oddajemy puste opakowania po środkach ochrony roślin. Ich zwrot do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

- Apelujemy do wszystkich właścicieli ogrodów i działek, aby odpowiedzialnie postępowali z opakowaniami po środkach ochrony roślin i korzystali z Systemu PSOR. Odpowiednio utylizując puste opakowanie po środku, dbamy o środowisko i o nasze zdrowie – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Przeczytaj również:

Środki ochrony roślin - zasady stosowania, przechowywanieŚrodki ochrony roślin - zasady stosowania, przechowywanie
Wiosną wiele osób uzupełnia braki oraz kupuje nowe produkty przeznaczone do chemicznej ochrony roślin przed szkodnikami oraz organizmami chorobotwórczymi. Jednak podczas zakupów należy przestrzegać kilku prostych zasad, by nie paść ofiarą oszustwa lub by nie wydawać pieniędzy na specyfik, który będzie nieprzydatny przy ochronie roślin w naszym ogrodzie. Więcej...

co to są pestycydyCo to są pestycydy?
Pestycydy to substancje syntetyczne lub naturalne, służące do zwalczania organizmów szkodliwych. Są powszechnie stosowane w ogrodnictwie i rolnictwie, jako środki ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Zobacz dokładniej co to są pestycydy, czym różnią się poszczególne rodzaje pestycydów i co warto wiedzieć zanim zdecydujemy się na zastosowanie pestycydów w naszym ogrodzie. Więcej...

BHP w ogrodzie, czyli jak bezpiecznie wykonywać prace ogrodniczeBHP w ogrodzie, czyli jak bezpiecznie wykonywać prace ogrodnicze
Rozpoczynając prace w ogrodzie, zwykle koncentrujemy się na szeregu zadań, jakie mamy do wykonania. Niestety bardzo rzadko przy tej okazji pamiętamy o własnym bezpieczeństwie. Większość czynności wykonujemy, nie myśląc o tym, że może nam coś zagrozić, a wypadków w ogrodnictwie jest naprawdę dużo. Oto zasady BHP w ogrodzie, które warto przestrzegać aby praca była bezpieczna. Więcej...

Opracowanio na podstawie materiałów przekazanych przez Biuro prasowe PSOR.