Podbudowa pod kostkę brukową - schemat, warstwy, wykonanie

W przypadku nawierzchni w ogrodzie z kostki brukowej, o jej trwałości decyduje przede wszystkim odpowiednio przygotowane podłoże, czyli podbudowa pod kostkę brukową. Przeczytaj jak wygląda wykonanie podbudowy, jakie warstwy wchodzą w skład podbudowy oraz zobacz jak wygląda schemat podbudowy pod kostkę brukową, w zależności od przepuszczalności gruntu oraz przeznaczenia ścieżki.

Podbudowa pod kostkę brukową - wykonanie
Podbudowa pod kostkę brukową - wykonanie

Jakie funkcje pełni podbudowa pod kostkę brukową?

Podbudowa pod kostkę brukową jest to warstwa odpowiadająca za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni brukowej na grunt rodzimy. Pełni również rolę warstwy chroniącej przed działaniem ujemnych temperatur i stanowi podstawę prawidłowego ułożenia kostki. Układana na podbudowie posypka piaskowa jest co prawda warstwą wyrównawczą, jednak zbyt duże różnice w jej grubości (w przypadku braku lub wadliwie wykonanej podbudowy) mogą prowadzić do powstawania nierówności nawierzchni. Dla równomiernego rozłożenia podsypki piaskowej, podbudowa pod kostkę brukową powinna więc być równa i o odpowiednim nachyleniu. Wadliwe wykonanie podbudowy skutkować będzie powstawaniem kolein czy wręcz zapadaniem się całych fragmentów nawierzchni z kostki brukowej.

Wykonanie podbudowy pod kostkę brukową - 3 ważne zasady

Aby podbudowa pod kostkę brukową mogła pełnić swoją funkcję właściwie i przez jak najdłuższy czas, musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z pewnymi zasadami.

1. Grubość warstwy podbudowy
Przede wszystkim chodzi o właściwe dopasowanie grubości warstwy podbudowy do planowanego obciążenia nawierzchni z kostki brukowej. Przy ścieżkach najczęściej stosuje się podbudowę grubości 10 - 20 cm, ale już w wypadku nawierzchni, po których będzie miał odbywać się ruch kołowy, powinno to być 25 - 40 cm.

2. Materiał na podbudowę
Podbudowa pod kostkę brukową powinna również być przepuszczalna dla wody, umożliwiać jej szybkie, grawitacyjne odprowadzenie do gruntu i w żadnym wypadku nie zatrzymywać wilgoci. Dlatego najczęściej do wykonania podbudowy używa się żwiru, tłucznia, grysu, żużla lub mieszaniny piasku ze żwirem.

Podbudowa pod kostkę brukową - schemat podstawowej konstrukcji chodnika pieszego
Podbudowa pod kostkę brukową - schemat podstawowej konstrukcji chodnika pieszego
1. Krawężnik, 2. Fundament krawężnika, 3. Grunt rodzimy, 4. Podbudowa grubości 10 cm,
5. Podsypka piaskowa, 6. Kostka brukowa
Rys. Buszrem

3. Układanie warstw podbudowy
Aby zapewnić równomierne ułożenie i zagęszczenie podbudowy pod kostkę brukową, materiał należy układać warstwami o grubości około 10 cm i każdą zagęszczać mechanicznie.

Uwaga! Jeśli grunt rodzimy charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością wody, konieczne może okazać się wykonanie poniżej podbudowy warstwy rozsączającej z piasku. Grubość tej warstwy powinna wynosić do do 10cm.

Podbudowa pod kostkę brukową - schemat na gruncie o niskiej przepuszczalności wody
Podbudowa pod kostkę brukową - schemat na gruncie o niskiej przepuszczalności wody
1. Krawężnik, 2. Fundament krawężnika, 3. Grunt rodzimy, 4. Warstwa rozsączająca,
5. Geowłóknina, 6. Podbudowa grubości 10 cm, 7. Podsypka piaskowa, 8. Kostka brukowa
Rys. Buszrem

Geowłóknina pod kostkę brukową - kiedy jest konieczna?

Zarówno w wypadku stosowania warstwy rozsączającej, jak i przy występowaniu słabego gruntu rodzimego o niskiej spoistości, warto zastosować geowłókninę. Pełni ona funkcję separacyjną - nie dopuszcza do przemieszania się materiałów poszczególnych warstw. Jej zastosowanie niesie za sobą wielorakie korzyści. W trakcie wykonywania umożliwia znacznie lepsze zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy pod kostkę brukową, a później uniemożliwia wypłukiwanie i przenikanie kruszywa z warstw leżących wyżej do niższych (pod wpływem obciążeń nie rozdzielone warstwy podbudowy mieszają się ze sobą, a także z gruntem rodzimym). Pozwoli to na przykład na wieloletnie sprawne funkcjonowanie warstwy rozsączającej, która nie będzie zanieczyszczana i blokowana elementami pochodzącymi z podbudowy. Zapobiegnie również zapadaniu się nawierzchni na skutek wypłukiwania i destabilizacji samej warstwy nośnej. Zastosowanie geowłókniny pomaga również ograniczyć powstawanie kolein i wysadzanie kostki brukowej przy przemarzaniu gruntu.

Podbudowa pod kostkę brukową - schemat konstrukcji drogi przeznaczonej do ruchu kołowego
Podbudowa pod kostkę brukową - schemat konstrukcji drogi dla ruchu kołowego
1. Krawężnik, 2. Fundament krawężnika, 3. Grunt rodzimy, 4. Podbudowa grubości 30 cm
zagęszczana warstwami po 10 cm, 5. Podsypka piaskowa, 6. Kostka brukowa
Rys. Buszrem

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Pisząc o podbudowie pod kostkę brukową warto przy okazji rozprawić się z pewnym mitem stworzonym w ostatnich czasach. Popularnym ostatnio, zwłaszcza wśród wykonawców, materiałem używanym do wykonywania omawianej warstwy jest cement - najczęściej w postaci tzw. "podsypki piaskowo - cementowej".

Panuje błędne przekonanie, że podbudowa z piasku stabilizowanego cementem zapewnia większą stabilność i nośność nawierzchni. Tymczasem najczęściej wpływ takiego rozwiązania na parametry ścieżki czy podjazdu jest bardzo negatywny, przede wszystkim ze względu na zdolność do kapilarnego podciągania wody. Skutkiem tego jest magazynowanie wilgoci. Może ona wymywać luźne fragmenty podbudowy pod kostkę brukową. Innym niebezpieczeństwem są w tym wypadku spadki temperatur poniżej 0°C, powodujące zamarznięcie zgromadzonej w warstwie wilgoci i tym samym rozsadzenie jej.

Oczywiście istnieją przypadki, w których zastosowanie podbudowy betonowej jest wskazane lub nawet konieczne. Ma to jednak miejsce tylko w ściśle określonych przypadkach projektowych i wymaga spełnienia szeregu warunków, z których podstawowymi są właściwe odprowadzenie wody i sprawdzona nośność gruntu. W żadnym jednak wypadku nie należy podejmować takiej decyzji bez konsultacji z projektantem.

Podbudowa pod kostkę brukową jest więc warstwą kluczową zarówno dla estetyki jak i trwałości nawierzchni brukowanych. Jednocześnie jedynym momentem, kiedy można skontrolować prawidłowość jej wykonania, jest moment budowy. Warto więc poświęcić mu szczególną uwagę, chociażby kontrolując pracę wykonawcy. W przeciwnym wypadku może się okazać, że o ewentualnych błędach dowiemy się dopiero po wielu miesiącach lub latach, kiedy spacerując po własnym ogrodzie potkniemy się o rosnącą z każdym rokiem koleinę...

Przeczytaj również:

ścieżki w ogrodzieŚcieżki w ogrodzie - jak zaprojektować i wykonać
Ścieżki w ogrodzie są bardzo ważnym elementem, gdyż dzięki nim będziemy mogli w łatwy i bezpieczny sposób docierać do ulubionych i najczęściej użytkowanych fragmentów ogrodu. Powinny być trwałe, funkcjonalne ale również i estetyczne. Zobacz jak zaprojektować, wytyczyć i wykonać ścieżki w ogrodzie oraz jakie materiały na ścieżki, najlepiej sprawdzają się w ogrodowej przestrzeni. Więcej...

Kostka brukowa w ogrodzie - wzory, rodzaje, zdjęcia, ceny
Kostka brukowa to niezwykle popularny i modny materiał, posiadający szeroki wachlarz zastosowań w ogrodzie. Kostką brukową można wykładać ścieżki, podjazdy i tarasy czy też wykonać z niej obwódki rabat. Aby optymalnie wykorzystać pełnię możliwości jakie daje kostka brukowa w ogrodzie warto dowiedzieć się jakie są dostępne rodzaje kostki brukowej, wzory i kolorystyka oraz porównać ceny kostki brukowej. Więcej...

Układanie kostki brukowej krok po kroku + FILM !!!
Układanie kostki brukowej to tylko z pozoru proste zadanie, gdyż tak naprawdę wymaga dużego przygotowania. Dowiedz się więcej na temat materiałów jakie najlepiej użyć do wykonania nawierzchni z kostki brukowej. Poniżej wyjaśnimy wszystkie etapy układania kostki brukowej krok po kroku, dzięki czemu w prosty sposób dowiesz się jak to prawidłowo i sprawnie wykonać. Artykuł uzupełniony materiałem filmowym! Więcej...

Materiał prasowy nadesłany przez nota bene. Fot. depositphotos.com, rys. Buszrem.