Oczko wodne, a prawo budowlane - przepisy, pozwolenie na budowę

Oczko wodne w ogrodzie może dostarczyć wiele radości ale i zmartwień, jeśli okaże się, że wybudowaliśmy je niezgodnie z prawem. Poznaj bliżej przepisy dotyczące budowy oczek wodnych, dowiedz się kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę oczka wodnego i ściągnij wzory wymaganych dokumentów.

oczko wodne, a prawo budowlane
Oczko wodne - kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Idzie wiosna, mamy nieco gruntu i mnóstwo zapału do budowy oczka wodnego. Zastanawiamy się jakiego kształtu będzie zbiornik, z jakiego materiału, jakie rośliny posadzić wokół oczka wodnego, czy decydować się na wpuszczenie ryb... W końcu nadchodzi wiosna, potem lato - wiemy już jak będzie wyglądać nasze wymarzone oczko, gdzie i jak je umiejscowimy i zaczynamy budować. Następnie nasz "miły" sąsiad, który zna się nieco na przepisach budowlanych i wyjątkowo nas nie lubi, "uprzejmie donosi" o tym, że właśnie wykonaliśmy samowolę budowlaną...

Dziwimy się - jak to? Na naszym własnym terenie, małe oczko wodne? Jakim prawem każą nam je rozebrać, bądź co gorsze zapłacić niemałą opłatę legalizacyjną i zabawiać się w trudną "papierologię"?

Jakim prawem? Ano - Prawem budowlanym.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę - z pewnymi wyjątkami, z których nas interesuje w chwili obecnej oczko wodne.

Zgodnie z zapisami art. 29. ust. 1 pkt. 15 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa "przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m²". Niemniej art. 30 ust. 1 pkt. 1 obliguje nas do zgłoszenia takiej budowy właściwemu organowi.

I tutaj mała uwaga: zarówno wybudowanie obiektu budowlanego bez ważnego pozwolenia na budowę jak również wybudowanie bez zgłoszenia obiektu, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie - jest samowolą budowlaną.

Zastanówmy się zatem już dziś, co należałoby zrobić, aby nasz sąsiad nie doznał satysfakcji zmuszając nas do rozbiórki gotowego oczka wodnego? Jeżeli powierzchnia naszego małego oczka wodnego nie przekroczy 30 m² - wystarczy napisać zgłoszenie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wskazanym jest dołączenie rysunku lub szkicu, czy mapy z zaznaczoną lokalizacją inwestycji oraz choćby skromnego opisu zamierzonego zakresu wykonywania robót (może być w treści zgłoszenia).

To wszystko składamy w jednym egzemplarzu do właściwego nam Starostwa Powiatowego i pilnujemy, aby na drugim egzemplarzu (do własnego archiwum) miła pani w sekretariacie wbiła nam pieczątkę z datą wpływu. Ewentualnie zgłoszenie wysyłamy pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to ważne ze względu na to, że rozpoczęcia robót możemy dokonać dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego i pod warunkiem, że w tym terminie nie wniesie ono sprzeciwu (w drodze decyzji).

Pamiętajmy, aby wskazana w zgłoszeniu data rozpoczęcia robót zabezpieczała 30 dniowy okres wymagany Prawem budowlanym, jak również ewentualny termin przesyłki przez pocztę. Przykładowo zgłoszenie piszemy w dniu 16 luty 2009 r i zamierzamy wysłać tego samego dnia pocztą (przy pracy obecnej poczty bezpiecznie będzie założyć 7-dniowy termin doręczenia). Dlatego termin 30 dni liczymy od 24 lutego a dzień rozpoczęcia robót wpisany w zgłoszeniu to 26 marzec 2009 r.

Prace możemy rozpocząć w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót budowlanych, czyli do 26 marca 2011 r.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Z uwagi na swoją klasyfikację nasze oczko wodne, które jest obiektem budowlanym, nie wymaga jednak prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.

W przypadku oczka wodnego o powierzchni powyżej 30 m² procedura jest odmienna, bowiem wymaga ono już pozwolenia na budowę.

Przydatne wzory pism:
naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego niewymagającego pozwolenia na budowę (PDF)
naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego niewymagającego pozwolenia na budowę (DOC)
naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PDF)
naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (DOC)

Powyższy tekst opracowano w oparciu o stan prawny na dzien 2.02.2009r. To nie jest porada prawna. Autor tekstu nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie się do w/w zaleceń.

Przeczytaj również:

Staw kąpielowy - co to jest, rodzaje, jak zbudować
Staw kąpielowy (ekobasen) to sztucznie wytworzony zbiornik wodny pełniący dwie funkcje - kąpieliska i oczka wodnego. To idealne rozwiązanie dla pasjonatów kąpieli wodnych, których nie satysfakcjonuje korzystanie ze standardowych basenów. Stawy kąpielowe to także świetna alternatywa dla miłośników ekologii, którzy planując otaczającą zieleń, chcą zachować z przyrodą pełną symbiozę. Więcej...

budowa oczka wodnego z foliiBudowa oczka wodnego z folii - krok po kroku
Budowa oczka wodnego z folii to najpopularniejszy sposób na samodzielne wykonanie zbiornika wodnego we własnym ogrodzie. Aby oczko wodne wyglądało estetycznie, a folia uszczelniająca dno spełniała swoją funkcję przez wiele lat, wszystkie prace należy wykonać bardzo starannie i w odpowiedni sposób. Zobacz jak zbudować oczko wodne z folii krok po kroku wg naszej prostej instrukcji. Więcej...

Rośliny do oczka wodnegoRośliny do oczka wodnego
Odpowiednio dobrane rośliny do oczka wodnego w dużej mierze stanowią o wyglądzie całej sadzawki, mają wpływa na czystość wody oraz stworzenie warunków do zamieszkania stawu przez ryby i różne drobne stworzenia wodne. Zobacz jak wybrać rośliny do oczka wodnego, na co zwrócić uwagę przy ich zakupie oraz jak sadzić nowo zakupione rośliny wodne. Więcej...