Strefy mrozoodporności roślin

W miarę możliwości przy opisach roślin wieloletnich (drzew, krzewów i bylin) w naszej encyklopedii roślin umieściliśmy numer strefy mrozoodporności. Roślina z oznaczeniem danej strefy może być uprawiana we wskazanej strefie i strefach cieplejszych. W strefach chłodniejszych (o niższym numerze) roślina taka będzie przemarzać. Np. roślina z oznaczeniem strefy 7A może być uprawiana w strefie 7A oraz strefie 7B. W strefach chłodniejszych, czyli 6B, 6A, 5B, roślina taka przemarznie. Jeżeli zdecydujesz się na uprawę wybranej rośliny w strefie chłodniejszej niż wskazana, koniecznie zastosuj na okes zimowy zabezpieczenia przed mrozem i wiatrem.

Strefa       Temperatury minimalne
   5B           od -26,0 do -23,4°C
   6A           od -23,3 do -20,6°C
   6B           od -20,5 do -17,8°C
   7A           od -17,7 do -15,0°C
   7B           od -14,9 do -12,3°C