Jak zrobić hu¶tawkę ogrodow± z drewna?

Hu¶tawka z drewna to element, który warto mieć w swoim ogrodzie. Szczególnie, je¶li często przebywaj± w nim dzieci. Można wprawdzie kupić gotow± hu¶tawkę, ale o wiele taniej i ciekawiej będzie zrobić j± samemu. Zobacz jak zrobić hu¶tawkę ogrodow± z drewna, jakie materiały będ± potrzebne do wykonania ogrodowej hu¶tawki i na co zwrócić szczególn± uwagę aby hu¶tawka była bezpieczna i wytrzymała. Oto instrukcja budowy hu¶tawki ogrodowej krok po kroku!

Hu¶tawka ogrodowa z drewna
Hu¶tawka ogrodowa z drewna

Krok 1 - zaplanuj jak ma wygl±dać hu¶tawka

Budowę hu¶tawki ogrodowej z drewna rozpoczynamy od zaplanowania konstrukcji, miejsca umieszczenia oraz zebrania potrzebnych materiałów. Nasza hu¶tawka będzie prostej, ale mocnej konstrukcji. Opierać się będzie na dwóch trójk±tnych podporach, na których umie¶cimy dodatkow± belkę poprzeczn± i zastrzały usztywniaj±ce. Na konstrukcji przypominaj±cej literkę "A" umieszczamy belkę (dĽwigar), która pełni funkcję stabilizuj±c± konstrukcję i jednocze¶nie służy do zawieszenia hu¶tawki.

Hu¶tawkę ogrodow± z drewna warto zakotwiczyć w podłożu, tak by przy dużych obci±żeniach nie mogła odchylić się ani przewrócić. Dlatego zaleca się zastosowanie kotew i zabetonowanie ich w gruncie.

Podłoże pod hu¶tawk± ogrodow± powinno być miękkie. To bezapelacyjnie najważniejszy wymóg. Najlepiej więc ustawić hu¶tawkę ogrodow± na trawiastej murawie lub wysypać w jej obrębie grub± warstwę piasku lub żwirku.

Krok 2 - skompletuj potrzebne materiały

Aby zrobić hu¶tawkę ogrodow± z drewna potrzebne s±:

 • 4 drewniane belki o długo¶ci ok. 2,5 metra i ¶rednicy 10 cm (służ±ce jako stelaż),
 • 2 drewniane belki do wzmocnienia konstrukcji o długo¶ci 1,25m,
 • belka hu¶tawki,
 • 2 zastrzały usztywniaj±ce o długo¶ci 50cm,
 • wkręty do drewna z podkładk±,
 • zewnętrzny impregnat do drewna odporny na warunki atmosferyczne i UV w dowolnym kolorze,
 • 8 haków z podkładkami i nakrętkami samohamownymi,
 • 4 obejmy,
 • łańcuch,
 • 2 deski o długo¶ci 42cm i szeroko¶ci 20 cm, służ±ce jako siedziska,
 • wiertarka,
 • dłuto.

Wszystkie potrzebne materiały do zrobienia hu¶tawki ogrodowej z drewna dostaniemy w markecie budowlanym.

Krok 3 - zaimpregnuj belki do budowy hu¶tawki

Wykonanie hu¶tawki ogrodowej z drewna rozpoczynamy od zaimpregnowania belek impregnatem do drewna na zewn±trz. Impregnat zabezpieczy materiał przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV oraz nada poż±dany przez nas kolor.

konserwacja i zabezpieczenie drewna na zewn±trzKonserwacja i zabezpieczenie drewna na zewn±trz
Ciepłe i słoneczne wiosenne dni mobilizuj± nas do przeprowadzenia prac porz±dkowych w ogrodach przydomowych i na działkach. Wiele osób zabierze się za od¶wieżanie b±dĽ budowę drewnianych altan, płotów, tarasów i konserwację mebli ogrodowych. Pamiętajmy, aby podczas tych prac odpowiednio zaimpregnować drewno. W przeciwnym wypadku szybko ulegnie ono zniszczeniu i malowanie będziemy musieli powtarzać każdego roku. Więcej...

Krok 4 - zamontuj słupki podporowe hu¶tawki

Kolejnym krokiem podczas budowy hu¶tawki ogrodowej z drewna jest zamontowanie dwóch podpór w kształcie trójk±ta. Belki należy położyć na ziemi w odpowiedniej pozycji i przyłożyć do siebie, tak aby odległo¶ć między nimi wynosiła 200 cm. Uwzględniaj±c belkę, na której zawi¶nie hu¶tawka.

Następnie ołówkiem zaznaczamy miejsce ł±czenia belek. Za pomoc± dłuta wycinamy drewno tak, by obie belki "wchodziły w siebie". Kiedy już wydłutujemy drewno, przykładamy belki do siebie, nawiercamy otwór i ł±czymy je za pomoc± ¶ruby z podkładk±.

Zapamiętaj! W miejscach ł±czenia ze sob± drewna za pomoc± ¶ruby, należy najpierw wykonać otwór o ¶rednicy nieco mniejszej od ¶rednicy używanej ¶ruby. Unikniemy w ten sposób pękania drewna.

Do słupków dodatkowo montujemy belkę stabilizuj±c± na wysoko¶ci 84 cm.

jak zrobić hu¶tawkę ogrodow± z drewna
Montaż słupków podporowych w hu¶tawce ogrodowej z drewna

Krok 5 - zamontuj belki hu¶tawki i zastrzały usztywniaj±ce

Następnym krokiem w budowaniu hu¶tawki ogrodowej z drewna jest montaż belki hu¶tawki i zastrzałów usztywniaj±cych.

Na belce montujemy 4 obejmy. Między dwiema obejmami zachowujemy odległo¶ć 49 cm. Belkę umieszczamy na stelażu i ł±czymy z nim.

jak zrobić hu¶tawkę ogrodow± z drewna
Montaż belki w hu¶tawce ogrodowej z drewna

Wzmacniamy konstrukcję za pomoc± zastrzałów usztywniaj±cych, przykręconych pod k±tem 60°. Zastrzały montujemy po obu stronach hu¶tawki.

jak zrobić hu¶tawkę ogrodow± z drewna
Montaż zastrzałów usztywniaj±cych w hu¶tawce ogrodowej

Krok 6 - zamontuj siedziska w hu¶tawce ogrodowej z drewna

Ostatnim krokiem w przygotowaniu hu¶tawki ogrodowej z drewna jest zamocowanie siedzisk, na których będziemy się hu¶tać. Do deski przykręcamy 4 haki z podkładkami i nakrętkami samohamownymi, które ł±czymy z łańcuchem za pomoc± karabińczyka. Czynno¶ć powtarzamy w przypadku drugiego siedziska i montujemy je do obejm.

jak zrobić hu¶tawkę ogrodow± z drewna
Gotowa hu¶tawka ogrodowa z drewna

mgr inż. Joanna Sadowska

Przeczytaj również:

Jak zrobić piaskownicę drewnian± dla dzieciJak zrobić piaskownicę drewnian± dla dzieci?
Samodzielne wykonanie piaskownicy drewnianej w ogrodzie jest bardzo łatwe, szczególnie z nasz± instrukcj± budowy piaskownicy krok po kroku. Zobacz jak zrobić piaskownicę dla dzieci aby była wygodna w użytkowaniu i bezpieczna dla dziecka, a przy tym stanowiła estetyczny element ogrodu! Więcej...

domki ogrodowe dla dzieciDomki ogrodowe dla dzieci - rodzaje, ceny, gdzie kupić
Domki ogrodowe dla dzieci to doskonałe miejsca do zabawy na ¶wieżym powietrzu, przez maluchów ukochane, często wręcz magiczne. W domku dziecko może schować swoje największe skarby, samodzielnie urz±dzić k±cik zabaw czy zaprosić tu ulubionych kolegów i koleżanki. Zobacz jakie s± dostępne rodzaje domków ogrodowych dla dzieci, jak dobrać najlepszy domek, odpowiedni do wieku i potrzeb dziecka oraz gdzie warto kupić domki ogrodowe dla dzieci. Więcej...

Ogrodowy plac zabaw dla dzieci - jak urz±dzić i wyposażyć
Ogród to dla dzieci doskonałe miejsce aby się wybiegać i wyskakać lub nawet wspinać po drzewach. Efektem takiej zabawy mog± jednak być połamane krzewy, podeptane grz±dki i zniszczone rabaty kwiatowe. Jak zatem urz±dzić i wyposażyć ogrodowy plac zabaw aby dzieci czuły się na nim dobrze, a doro¶li nie musieli się obawiać strat w ro¶linnej kolekcji? Więcej...

Fot. pixabay.com, rys. ©Joanna Sadowska.