Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną to coraz częściej praktykowany sposób na pozyskanie tańszego gruntu pod budowę domu. Działka rolna może być nawet dwa razy tańsza od budowlanej! Najpierw trzeba będzie jednak załatwić szereg formalności i uzbroić się w cierpliwość, bo cały proces może trochę potrwać. Zobacz ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną, jakie formalności trzeba załatwić i jak długo może to potrwać. Oto poradnik krok po kroku jak przekształcić działkę rolną na budowlaną.

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną - od zakupu działki rolnej do jej przekstzałcenia na budowlaną jest daleka droga

Dlaczego przekształcenie działki rolnej na budowlaną jest teraz łatwiejsze?

Wraz z nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. nr 110, poz. 725), z 8 lipca 2010 grunty rolne stały się łatwiejsze w obrocie. To dobra wiadomość dla wszystkich niezwiązanych z rolnictwem, a zainteresowanych nabyciem działek rolnych w celu przekształcenia ich na działki budowlane.

Do tej pory Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) miała prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości rolnych, bez względu na wielkość - nawet tych poniżej 1 ha. Nie dotyczyło to jedynie transakcji między rolnikami. W 2009 roku, jak wynika z danych, ANR skorzystała z tego przywileju zaledwie 16 razy na 592 tys. aktów notarialnych.

- Teraz, dzięki nowelizacji, ANR zachowuje prawo pierwokupu, ale tylko w stosunku do gruntów rolnych przekraczających 5 ha. W praktyce oznacza to, że ziemię do 5 ha możemy kupić "od ręki" bez konieczności zawierania umowy przedwstępnej i nie musimy mieć na to zgody Agencji. Ogranicza to w sposób widoczny formalności, a także oszczędza czas i pieniądze kupującego - tłumaczy Wojciech Rutowicz, menadżer projektu z firmy ES Polska. To dobra wiadomość dla osób, które myślą o zakupie działki rolnej i przekształceniu jej na budowlaną.

Zanim kupisz działkę rolną, sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego

Przed zakupem wybranej działki należy dokładnie sprawdzić wszelkie informacje na jej temat w Urzędzie Gminy. Najważniejszy jest plan zagospodarowania przestrzennego, to akt prawa miejscowego, określający zakres przeznaczenia danej działki. Jeżeli gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania, sprawa się komplikuje i wzrasta ryzyko nietrafionej inwestycji. Głównie dlatego, że nie wiemy, jakie będzie w przyszłości przeznaczenie działki może np. się okazać, że nie można na niej budować. Występuje również ryzyko, że w pobliżu przebiegać będzie obwodnica lub linie wysokiego napięcia.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego trzeba złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Według przepisów działka musi spełniać pewne normy: bezpośredni dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia budynku do mediów, tj. wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa i elektryczna.

Kolejnym warunkiem jest tzw. dobre sąsiedztwo, oznacza to, że znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie działka musi być zabudowana lub zostały już dla niej wydane warunki zabudowy. Za działkę sąsiednią - w rozumieniu przepisów, uważa się taką, która ma wspólną granicę z gruntem, który planujemy nabyć. Jeżeli tak nie jest - nie dostaniemy warunków zabudowy, a co za tym idzie, także pozwolenia na budowę!

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną wymaga załatwienia wielu formalności

Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną?

Aby wybudować dom na gruncie rolnym, przede wszystkim musimy działkę "odrolnić". A "odrolnić" możemy tylko wtedy, kiedy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego. Odrolnienie polega na zmianie przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W celu odrolnienia ziemi, trzeba złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu. Pamiętajmy, aby wniosek był kompletny i zawierał precyzyjne określenie położenia działki . Należy również opisać cel, na jaki działka ma być przeznaczona, np. budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, usługowe. Pismo kierujemy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a jego rozpatrzenie jest nieodpłatne.

Minusem jest natomiast, że nie ma ściśle określonego terminu, w którym gmina jest zobligowana do rozpatrzenia wniosku i uwzględnienia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli komuś zależy na szybkim wybudowaniu domu, to przekształcenie działki rolnej na budowlaną nie jest dobrym pomysłem. Czekanie na kolejne decyzje z urzędów może powodować narastającą frustrację i spowodować przesunięcie w czasie planów mieszkaniowych nawet o kilka lat - mówi Wojciech Rutowicz.

Od stycznia 2009 roku grunty rolne wszystkich klas, znajdujące się w granicach administracyjnych miasta zostały odrolnione z mocy prawa. Podobnie na mocy nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, uproszczona procedura obejmuje grunty na obszarach wiejskich, ale wyłącznie klasy od IV do VI. W pozostałych przypadkach potrzebny jest wniosek.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Kiedy już gmina wyrazi zgodę na odrolnienie ziemi, wówczas kolejnym etapem jest wystąpienie do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Dotyczy to ziemi o dobrej jakości klasy od I do III, grunty słabej jakości nie wymagają wyłączenia. W tym celu należy zapoznać się z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, w której wyrażona jest klasa bonitacyjna użytku rolnego. Pamiętajmy, że do wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający prawo własności (akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej),
  • wypis z planu zagospodarowania,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z odbitką mapy ewidencyjnej,
  • mapę z planem działki wraz z projektem jej zagospodarowania i zaznaczeniem terenu, który zostać wyłączony z produkcji rolnej i bilansem powierzchni.

Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji można starać się o pozwolenie na budowę.

Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną?

Wraz z przekształceniem gruntu z rolnego na budowlany, czeka nas opłata. Przeważnie jest tak, że zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania łączy się ze wzrostem wartości danej działki. W tej sytuacji gmina może zażądać z tytułu wzrostu wartości działki tzw. opłaty planistycznej. Wysokość takiej opłaty powinna zostać określona w planie zagospodarowania, nie może jednak być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na cele budownictwa jednorodzinnego jest nieodpłatne tylko w przypadku przeznaczenia gruntów o powierzchni do 500 m². W innym przypadku opłata zostanie indywidualnie ustalona i zależeć będzie od klasy gleby na odrolnianej działce oraz jej powierzchni. Poza jednorazową opłatą za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej trzeba również wnosić opłaty roczne.

Zabudowa siedliskowa - opcja łatwiejsza

To rozwiązanie przeznaczone jest głównie dla rolników, ponieważ zabudowa siedliskowa związana jest z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W skład zabudowy siedliskowej może wchodzić budynek mieszkalny i budynki gospodarcze. Jeśli nie spełnia się ustawowych wymogów bycia rolnikiem, po nabyciu takiego gruntu, należy go odrolnić w celu wybudowania domu. W takim wypadku zanim podpiszemy z rolnikiem umowę przedwstępną, powinien on uzyskać warunki zabudowy. Wówczas rolnik występuje o pozwolenie na budowę.

Przeczytaj również:

Jak wybrać działkę pod budowę domuJak wybrać działkę pod budowę domu
Decyzja o wyborze działki pod budowę domu, to jednocześnie wybór lokalizacji na lata. Dlatego powinna być dokładnie przemyślana przy uwzględnieniu wielu czynników. Oto 7 najważniejszych rzeczy, które warto sprawdzić przed zakupem działki budowlanej! Jeśli to zrobisz, unikniesz wielu problemów w przyszłości. Więcej...

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu ogrodu przydomowegoProjekt koncepcyjny zagospodarowania terenu ogrodu przydomowego
Projekt koncepcyjny ogrodu przedstawia ogólną koncepcję projektową, ukazuje rozmieszczenie, kształt i wzajemne położenie najważniejszych elementów. Prawidłowo wykonany projekt ogrodu przydomowego musi spełniać estetyczne oczekiwania właścicieli posesji, a także uwzględniać specyfikę działki i jej sąsiedztwa. Zobacz jak wykonać projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego. Więcej...

Darmowe programy do projektowania ogrodów po polskuDarmowe programy do projektowania ogrodów po polsku
Darmowe programy do projektowania ogrodów pozwalają samodzielnie wykonać projekt ogrodu, bez konieczności zatrudniania profesjonalnego projektanta czy zakupu specjalnego oprogramowania. Przedstawiamy 3 najciekawsze programy do projektowania ogrodów po polsku. Zobacz jakie dają możliwości, jak mogą Ci pomóc podczas projektowania ogrodu i który jest najlepszy! Więcej...

Opracowano na podstawie informacji prasowej nadesłanej przez Fama PR. Fot. freeimages.com