Poufność i bezpieczeństwo

1. Gromadzenie danych osobowych

Aby otrzymywać wiadomości zawarte w Newsletterze Poradnika Ogrodniczego konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie w celu przesyłania periodycznych informacji od Redakcji Poradnika Ogrodniczego, zgodnie wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Użytkownik może usunąć swoje dane w dowolnym momencie poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Newslettera.

3. Udostępnianie informacji o użytkowniku

Danych subskrybentów Newslettera nie przekazujemy, nie sprzedajemy, ani nie użyczamy innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika.