POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Danych Osobowych
Subskrybentów Newslettera Ogrodniczego

1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów Newslettera Ogrodniczego (zwanych dalej Subskrybentami) jest Wydawca PoradnikOgrodniczy.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAFNET Rafał Okułowicz, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nieborowskiej 24B/3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w Gdańsku pod nr 134331.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych Subskrybentów nadzoruje bezpośrednio Wydawca PoradnikOgrodniczy.pl, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail biuro@poradnikogrodniczy.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych Subskrybentów odbywa się na podstawie Art. 6 ust 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu wysyłki wiadomości e-mail o tematyce ogrodniczej do osób, które wyraziły chęć otrzymywania takich informacji i podały swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym.

4. Wiadomości e-mail kierowane do Subskrybentów mogą zawierać informacje lub reklamy wysyłane na zlecenie osób trzecich, firm lub instytucji. Takie wiadomości są wysyłane wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę marketingową.

5. Wiadomości e-mail kierowane do Subskrybentów mogą zawierać kod pozwalający rejestrować otwarcie wiadomości przez Subskrybenta oraz kliknięcia linków zawartych we wiadomości. Dane te są analizowane zbiorczo w celu przygotowywania treści jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań Subskrybentów.

6. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz RAFNET Rafał Okułowicz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Subskrybentów Newslettera Ogrodniczego, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych niezbędnych do wysyłki Newslettera Ogrodniczego.

7. Dane osobowe Subskrybentów Newslettera Ogrodniczego będą przechowywane przez okres trwania subskrypcji. Dodatkowo, po rezygnacji z subskrypcji, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, aspektów technicznych i obsługi ewentualnych roszczeń, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia, jak również do cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera Ogrodniczego oraz zgody marketingowej.

9. Sprostowanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym lub ich usunięcie może się odbyć na wniosek Subskrybenta, wysłany na adres e-mail biuro@poradnikogrodniczy.pl. Subskrybent może również w sposób automatyczny samodzielnie usunąć swoje dane poprzez kliknięcie linku rezygnacji dołączanego na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Subskrybenta.

10. W każdej chwili Subskrybentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy).