Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2017

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zobacz ile kosztuje wycięcie drzewa oraz jak wyglądają aktualne opłaty za wycinkę drzew w 2017 roku. Podpowiemy też kto i jak może uniknąć opłat za wycięcie drzewa. Oto jakie koszty trzeba wziąć pod uwagę, gdy chcemy wyciąć drzewo. Czy w ogóle musimy cokolwiek płacić, gdy wycinamy drzewo na własnej posesji?

ile kosztuje wycięcie drzewa
Ile kosztuje wycięcie drzewa? Poznaj aktualne stawki opłat!

Na podstawie obowiązującego art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) i corocznego obwieszczenia Ministra Środowiska w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" możemy dowiedzieć się jakie obowiązują w danym roku maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew.

Opłaty za wycięcie drzewa

Stawki opłat za usuwanie drzewa nie ustala się, jak to było wcześniej, na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

Od 1 stycznia 2017 r. zostały określone nowe stawki opłat, które ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, a opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Według aktualnych przepisów w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów  wynika, iż to rada gminy decyduje o wysokościach stawek o których mowa w ust. 1 i 3 art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów lub obwód pnia drzewa albo powierzchnię krzewu, krzewów rosnących w skupisku.

Jak pozbyć się pnia po ściętym drzewieJak pozbyć się pnia po ściętym drzewie?
W każdym ogrodzie może zajść potrzeba wycięcia starego drzewa, które bardzo choruje, obumiera lub przestało owocować. O ile samo wycięcie drzewa jest dość proste, problemem jest usunięcie pnia po ściętym drzewie, zazwyczaj mocno zakorzenionego w ziemi. Na szczęście istnieje prosta, w 100% skuteczna metoda usuwania pni, dzięki której pniak po prostu... zniknie! Więcej...

Jednakże stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł, a stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł. W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie wysokości opłat stawek do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki. Nowe przepisy dotyczące opłat za wycięcie drzewa w 2017 r. wprowadzają zmiany dotyczące usunięcia drzew i krzewów spełniających kryteria wymienione w art. 86 ustawy o ochronie przyrody, w których wymagamy uzyskania zezwolenia na usunięcie, ale nie naliczane są opłaty. Dla drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

Podobnie pozwolenie na usunięcie krzewów jest potrzebne, ale nie naliczane będą opłaty jeżeli krzew lub krzewy rosną w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m², a usuwamy je w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

mgr inż. Joanna Sadowska

Przeczytaj również:

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia - nowe przepisyJakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia - nowe przepisy 2017
Z dniem 1 stycznia 2017 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów. Zobacz co zmieniło się w sprawie wycinania drzew i krzewów. Oto jakie drzewa według nowych przepisów można wyciąć bez zezwolenia i co robić gdy nie wiemy, czy zezwolenie na wycięcie drzewa jest wymagane. Artykuł zaktualizowany na rok 2017! Więcej...

Pozwolenie na wycięcie drzewa - jak uzyskać, kto wydaje, kiedy nie jest wymagane
Wycinka i usuwanie drzew są regulowane określonymi przepisami. W większości przypadków nie możemy samowolnie usunąć rośliny, konieczne jest pozwolenie na wycięcie drzewa. Zobacz jak uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa, kto je wydaje i gdzie trzeba złożyć wniosek o wydanie takiego pozwolenia. Więcej...

Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!
Samodzielne usuwanie drzew starszych niż 10 lat, bez zgody urzędnika, jest złamaniem prawa i niesie ze sobą poważne materialne konsekwencje. Zobacz jak napisać podanie o wycięcie drzewa oraz gdzie je złożyć. Pobierz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa! Więcej...